Regulamentul Tombolei

 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
Organizatorul Concursului “Giveaway | “Bucuria de a fi in forma 2021” (denumit in continuare Concursul) este Born2Succeed Consulting SRL, cu sediul in București, Str Eufrosin Poteca, Nr.42A, Et.1, Cam.3, Sect 2, CUI RO33207437, inregistrat la Registrul Comertului cu numarul J40/6230/26.05.2014 (societatea denumita in continuare Organizatorul). 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare Regulament) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI 
Concursul se va desfasura in perioada 5 Aprilie  5 Septembrie 2021 pe pagina de  Facebook Bodyshape Transformation Centre, respectiv pe pagina de Instagram Bodyshape Romania. 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza  indicatiile  prezente  in  acest   Regulament   pentru   a-si   valida   participarea.   Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta  actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook sau Instagram, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. 

Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou,     la adresele: https://www.facebook.com/ sau https://www.instagram.com HYPERLINK “https://www.instagram.com/”. 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor), ale Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament dar si bunele practici in materie de prelucrare a datelor in scopuri de marketing.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei nu vor fi dezvaluite cu exceptia salariatilor autorizati implicati in activitati de marketing, financiar-contabilitate si juridic si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Castigatorul intelege si accepta faptul ca Organizatorul va colecta strict informatii necesare eventualelor verificari ale organelor fiscale privind legalitatea campaniei. Aceste informatii sunt limitate la data participarii, nume si prenume si semnatura, Organizatorul necolectand date ce nu sunt necesare scopului colectarii, precum CNP sau serie si numar buletin. Suplimentar, daca persoana vizata isi manifesta exclusiv consimtamantul, Organizatorul poate utiliza datele furnizate in scopuri de marketing, informand in mod corect si complet persoana vizata cu privire la scopurile prelurarii acestei date personale, respectiv transmiterea de mesaje personalizate, inclusiv oferte speciale. Nefurnizarea consimtamantului nu conduce la imposibilitatea revendicarii premiului.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. In acest sens, Organizatorul a implementat o serie de masuri tehnice si organizatorice adecvate prin raportare la procesele de prelucrare aferente acestui Concurs

Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi: 

 • dreptul de a solicita in scris o confirmare a faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR); 
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR); 
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR); 
 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea prelucrarii, articolul 18 GDPR); 
 • dreptul se a solicita transferul datelor catre alt operator (dreptul la portabilitate, articolul 20 GDPR); 
 • dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la  opozitie, articolul 21 GDPR); 
 • dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate (articolul 77 GDPR); 
 • dreptul de a exercita o cale de atac impotriva unei decizii a unei autoritati de supraveghere (articolul 78 GDPR); 
 • dreptul de a va adresa unei instante judecatoresti competente, in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate (articolul 79 GDPR); 
 • dreptul de a obtine despagubiri de la operator, in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra derivate din prelucrarea datelor prin intermediul masurilor implementate au fost incalcate (articolul 82 GDPR). 

Consimtamantul in vederea primirii comunicarilor privind produsele si activitatile Organizatorului poate fi retras oricand de catre persoana vizata, fie prin accesarea link-ului specific din cadrul fiecarei comunicari, fie prin transmiterea unui e-mail/sms din care sa rezulte faptul ca nu se mai doreste primirea de notificari la adresa de e-mail info@born2succeed.ro din care sa rezulte faptul ca nu se mai doreste primirea de notificari. 

In cazul in care exista intrebari legate de prezenta sectiune ori de prelucrarile de date aferente Concursului, persoana vizata este rugata sa transmita o solicitare scrisa: 

la adresa de e-mail: info@born2succeed.ro 
sau in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: Bucuresti Sectorul 1, Strada Caramfil G. Nicolae 71-73. 

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre societate sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului informatii precum “protectia datelor”/ prelucrare date concurs , in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate. 
Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale.
In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 
Utilizatorii vor afla de concurs pe paginile de Facebook, Bodyshape  Transformation  Centre, sau Instagram Bodyshape Romania. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 5 Aprilie  5 Septembrie 2021, respectand cumulativ urmatoarele cerinte: 

 • Comanda cartea in perioada 5 Aprilie  5 Septembrie. 
 • Intra pe paginile de Facebook sau Instagram Bodyshape Transformation Centre. 
 • Devine fan al paginii de mai sus. 
 • Posteaza pe Facebook sau Instagram poza cu cartea “Bucuria de a fi in Forma”, cu  hashtag #bucuriadeafiinforma si TAG catre “Bodyshape Transformation Centre” (Facebook) sau @bodyshaperomania (Instagram). Postarea trebuie sa fie publica  pentru a putea fi validata in concurs. 

Pentru a castiga premiul, utilizatorul trebuie sa insereze comentariul mentionat mai sus. Simpla devenire de fan pe conturile de Facebook sau Instagram nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si comentariul la postarea de concurs. 
Extragerea castigatorului se va realiza LIVE, pe conturile de Facebook & Instagram Bodyshape Transformation Centre. Castigatorul va fi anuntat in data de 6 septembrie 2021, la orele 21:00. Castigatorul va putea beneficia de premiu intre Octombrie 2021  Martie 2022, la o data stabilita de comun acord cu autorul cartii, Irina Alionte. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI 
Se va acorda ca premiu un “Healthy Weekend Deluxe” de 3 nopti pentru 2 persoane, intr-o locatie de vis Puente Romano Resort 5* , Marbella, Spania 
Include: 
3 nopti de cazare pentru 2 persoane la Puente Romano 5*, cu mic dejun inclus + acces la sauna, gym, terenuri de tenis si toate facilitatile resort-ului, plus multe alte surprize. 

Costul transportului va fi in sarcina castigatorului. 
Premiile sunt acordate in cadrul desfasurarii activitatii economice a Organizatorului si reprezinta cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii produselor si serviciilor sale si sunt considerate cheltuieli deductibile in conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumita in continuare “Codul Fiscal”). 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI 
Se va alege 1 castigator final dintre participantii inscrisi, prin achizitionarea cartii „Bucuria de a fi in forma” .
Castigatorul va fi desemnat prin extragere electronica, prin intermediul unui mecanism aleatoriu ce asigura obiectivitatea atribuirii premiului, pe baza numarului de comanda aferent achizitionarii produsului de pe site-ul www.bucuriadeafiinforma.ro. In urma extragerii se va verifica daca castigatorul a respectat toate conditiile de partcipare ale prezentului concurs. In cazul nerespectarii tuturor regulilor Castigatorul va fi descalificat, si se va face o noua Extragere.
Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI 
Castigatorului concursului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 6 Septembrie, dupa incheierea extragerii prin mesaj privat. 
In cazul in care castigatorul nu trimite in 24 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altul nou. 
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el. 
Castigatorul va putea beneficia de premiu intre Octombrie 2021 – Martie 2022, la o data stabilita de comun acord cu autorul cartii, Irina Alionte. 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR 
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor. 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI 
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 5 Septembrie 2021, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta  majora   de  natura  a  face imposibila derularea. 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
Regulamentul  Concursului  este  disponibil  in  mod  gratuit  pe  adresa www.bucuriadeafiinforma.ro/regulamet-giveaway. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe Bodyshape Transformation Centre. 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului. 

SECTIUNEA 13. LITIGII 
In cazul unor litigii aparute intre Born2Succeed Consulting SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente. 

Coș de Cumpărături

închide
Sidebar Scroll To Top
Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.